Konuşmacılar

25 Nisan 2017

Prof. Dr. Işın BENGİ-ÖNER

Çevirmen, editör, akademisyen. 1967-1983 yılları arasında Beyoğlu Tercüme Bürosu’nda çevirmen, redaktör ve yönetici olarak çalıştı. 1983-2008 yılları arasında, kurucuları arasında yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde şiir çevirisi; medya çevirisi; AB hukuku ve çevirileri; yaratıcı ve teknik metin yazarlığı; teknik çeviri; lokalizasyon; çeviri kuramları ve çeviri eleştirisi konulu lisans ve lisansüstü dersler verdi. Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarının Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık Programları’nda gerek AB hukuku ve çevirileri gerekse yerelleştirme, proje yönetimi ve çeviriye yönelik dil teknolojileri derslerinin yer almasına öncülük ederek ulusal ve uluslararası platformda çeviri sektörü ile çeviri eğitimi arasındaki bağların kurulmasını sağladı. 2014 yılında, şu anda da görev yapmakta olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nü kurdu. Araştırmaları çeviri kuramı, teknik dokümantasyon, çeviri eğitimi, çeviri eleştirisi ve çeviribilim felsefesi üzerinde yoğunlaşan Bengi-Öner Diye Yayınları’nın genel yayın yönetmenidir. Ulusal ve uluslararası birçok makale ve bildirisi bulunan Bengi-Öner’in kitapları ise şunlardır: Kızılcık Karpuz Olur mu Hiç? İlahi Çevirmen! (Ülker İnce ile birlikte, 2009), Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? (1999); Çeviri Kuramlarını Düşünürken… (2001); Çeviribilim Terimleri Sözlüğü (2001).

Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ

Çevirmen, editör, akademisyen. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde (İngilizce) tamamladı (1995 ve 1997). Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan aldı (2003). 2006 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Karadağ’ın İngilizce ve Fransızcadan makale/deneme, şiir, öykü ve roman çevirileri ve editörlüğünü yaptığı telif ve çeviri kitaplar bulunmaktadır. Karadağ 2014 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde yarı zamanlı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Araştırmaları; çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi ve çeviri tarihi üzerinde yoğunlaşan Karadağ’ın çevirdiği kitapların yanı sıra kaleme aldığı araştırma/inceleme kitapları şunlardır: Çevirinin Tanıklığında Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak I-II (2014); Çevirinin Tanıklığında ‘Medeniyet’in Dönüşümü (2008); Osmanlıcada Robenson (2008).

Yrd. Doç. Dr. Banu TELLİOĞLU

Çevirmen, akademisyen. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde (İngilizce) tamamladı (1996 ve 1998). Doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Programı’ndan aldı (2015). Araştırmaları çeviri kuramı, çeviri etiği, edebiyat çevirisi ve çeviri eleştirisi üzerinde yoğunlaşan Tellioğlu’nun Louise Erdrich ve Alain de Botton’dan yaptığı birçok çevirisi bulunmaktadır. Tellioğlu 2015 yılından bu yana Kırklareli Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ALİMEN

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü’nde tamamladı (2008). Yüksek lisans derecesini Aston Üniversitesi Çeviribilim Programı’ndan (2010), doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı’ndan aldı (2015). 2015 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı’nda görev yapan Alimen’in araştırma alanları çeviri tarihi, çeviri çocuk edebiyatı, çeviri kuramı ve toplum çevirmenliğidir.

Çevirici Alper Zafer GÜNEŞ

Çevirmen. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde (İngilizce) tamamladı (2010). Yüksek lisans derecesini Doğuş Üniversitesi Çeviribilim Programı’ndan (İngilizce) (2015) alan Güneş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Doktora Programı’na devam etmektedir. 2013 yılından bu yana sözlü ve yazılı çeviri yapan Güneş, şu an Abdullah Gül Üniversitesi’nde çevirici olarak görev yapmaktadır. Güneş’in araştırma alanları çeviri kuramı, betimleyici çeviribilim çalışmaları, çeviri eleştirisi ve çeviri teknolojileridir.

Öğr. Gör. Gözde BÜKLÜM

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde (İngilizce) tamamladı (2011). Yüksek lisans derecesini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı alanından aldı (2013). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Doktora Programı’na devam eden Büklüm, okutmanlık görevinin (İngilizce) yanı sıra, farklı ulusal ve uluslararası firmalarda freelance çevirmen olarak da çalıştı. Şu an İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı’nda görev yapan Büklüm’ün araştırma alanları çeviri tarihi, yerelleştirme, bilgisayar destekli çeviri araçları ve teknik metin yazarlığıdır.

Okt. Kerem GEÇMEN

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde (İngilizce) tamamladı (2008). Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı (2014). Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında yerelleştirme sektöründe çevirmenlik, redaktörlük, çeviri teknolojileri danışmanlığı ve proje editörlüğü yaptı. Daha sonra üniversitelerde okutman (İngilizce) olarak çalışmaya başlayan Geçmen, şu an İstanbul Medipol Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü’nde görev yapmaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Doktora Programı’na devam eden Geçmen’in araştırma alanları çeviri kuramı, dil felsefesinde gönderim kuramları ve bilgisayar destekli çevirilerdir.

27 Nisan 2017

Eser Tözüm

Amsterdam Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü’nden mezun olan Eser TÖZÜM, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 9 dile hâkim olan Eser TÖZÜM, hâlihazırda birçok platformda ve farklı türlerde sözlü çeviri hizmeti vermenin yanı sıra ülke çapındaki üniversitelerde konferanslar vermektedir.

Sabri Gürses

Çevirmen, yazar, şair kimlikleriyle ön plana çıkan Sabri GÜRSES, “Sevişme” adlı eseriyle büyük beğeni toplamıştır. Rusça-Türkçe ve İngilizce-Türkçe çevirileriyle dilimize önemli eserler kazandırmıştır. 2005 yılından beri ise Türkiye’deki çeviribilim ve çeviri algısına odaklandığı Çeviribilim adında bir çevrimiçi dergi yayınlamaktadır.

Localex LSP – Gökhan FIRAT

Localex, pek çok yerli ve yabancı firmaya çeviri ve yerelleştirme hizmetleri sunan, çevirmenler tarafından kurulmuş butik bir çeviri şirketidir. Şirketin Operasyon ve İş Geliştirme Yöneticisi Gökhan FIRAT, 2012 yılında Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümü’nden mezun olmuş, çeşitli yayınevlerinde kitap çevirmenliği, editörlük ve redaktörlük yapmıştır. Kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Bu içerik 11.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 650 kez okundu.